• Khóa Học ETHEREUM – KIẾN THỨC CƠ BẢN & ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

 • Mã KH : ETHEREUM - Đánh giá (0): - Lượt xem 128
 • 1.000.000 đ Giảng Viên : Cris D. Tran
 • Khóa học này bao gồm:

  Bài học: 19

  Tổng thời lượng: 1 Giờ

  Ngôn ngữ: Tiếng Việt

  Cấp độ: Tất cả cấp độ

 • Học Thử Khóa Này

1 : Lợi ích khóa học ETHEREUM

 • Cung cấp những kiến thức căn bản và đặc điểm nội trội của Ethereum có thể giải quyết những hạn chế trong các ứng dụng khác của Blockchain.
 • Những bài tập cụ thể và hấp dẫn về ứng dụng thực tiễn của nền tảng Ethereum.
 • Xu hướng phát triển của nền tảng Ethereum trong tương lai

2 : Thông tin giáo trình ETHEREUM

Chương 1 : GIỚI THIỆU GIẢNG VIÊN VÀ KHÓA HỌC

Bài 1 : Giới thiệu giảng viên và khóa học – P1 

Bài 2 : Giới thiệu giảng viên và khóa học – P2 

Chương 2 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN - NỀN TẢNG ETHEREUM

Bài 3 : Hàm băm và chữ ký điện tử 

Bài 4 : Blockchain là gì? 

Bài 5 : Khái niệm về sự đồng thuận trong mạng blockchain 

Bài 6 : Máy tính ảo Ethereum 

Chương 3 : SMART CONTRACT

Bài 7 : Giới thiệu tổng quan về Smart Contract 

Bài 8 : Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ Solidity 

Bài 9 : Các hàm cơ bản của SOLIDITY 

Bài 10 : Các công cụ để lập trình SOLIDITY 

Bài 11 : Bài tập và ví dụ 

Chương 4 : ỨNG DỤNG PHI TẬP TRUNG (DECENTRALIZED APPLICATION - DAPP)

Bài 12 : Định nghĩa về ứng dụng phi tập trung (dApp) 

Bài 13 : Tương tác với smart contract từ môi trường bên ngoài blockchain 

Bài 14 : Phân tích và xây dựng ứng dụng oản-tù-tì 

Chương 5 : GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG THỰC TIỄN - TỔNG KẾT

Bài 15 : Giới thiệu FINTECH 

Bài 16 : Giới thiệu EVOTING 

Bài 17 : Giới thiệu về TRACEBILITY 

Bài 18 : Giới thiệu về DIGITALIZED ASSET MANAGEMENT 

WORKBOOK KHÓA HỌC

Đánh giá và nhận xét " Khóa Học ETHEREUM – KIẾN THỨC CƠ BẢN & ỨNG DỤNG THỰC TIỄN "

0 Trên 5
0 Đánh giá
 • 5Sao
  0
 • 4Sao
  0
 • 3Sao
  0
 • 2Sao
  0
 • 1Sao
  0
Nhận Xét Khóa Học Này
Tin tức bài viết

Khóa học khác